HOTLINE: 0917638778
Triển khai FPT Camera tại nhà thuốc Long Châu tối ưu vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Triển khai FPT Camera tại nhà thuốc Long Châu tối ưu vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Gần 3000 FPT Camera đang được lắp đặt tại hơn 1600 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc, hỗ trợ đếm lưu lượng khách ra vào cửa hàng, giúp đo lường hiệu quả bán hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.
Hotline: 0917638778